Βασικός άξονας της εταιρικής της κουλτούρας, είναι:

  • Η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρίας.
  • Πελατοκετρική προσέγγιση

Η στρατηγική που ακολουθείται ως προς το ανθρώπινο δυναμικό είναι η προσέλκυση και η διατήρηση ανθρώπων στην εταιρία με δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα, διάθεση για πρωτοβουλία, εστίαση στο αποτέλεσμα, με ακεραιότητα και συναδελφικό σεβασμό, αληθινό πάθος για το αυτοκίνητο και τις νέες τεχνολογίες και γνήσιο ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών.

Στόχος της Kinsen είναι να αποτελέσει τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τους υφιστάμενους εργαζόμενους έναν χώρο εργασίας-πρότυπο, όπου οι ίδιοι θα επιθυμούν να εργάζονται και να παράγουν έργο. Πρόθεσή της είναι να προσφέρει στους ανθρώπους της ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων  σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο.

    NEWSLETTER