Οι άνθρωποι της Kinsen, προερχόμενοι από ποικίλους κλάδους και τομείς, διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση.

Πάνω από 100 εργαζόμενοι, με πολυδιάστατες εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις, σε 31 τοποθεσίες, ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους για την επίτευξη του κοινού οράματος που μοιράζονται με την Kinsen.

Βασική επιδίωξη της Kinsen είναι να λειτουργεί υπεύθυνα και με συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δεσμεύεται να στηρίζει τους ανθρώπους της παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια και την εκπαίδευση για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

    NEWSLETTER