Η δυνατότητα λειτουργικής μίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση και μία εναλλακτική επιλογή, η οποία θεσπίστηκε με τον ν.4663/2020 (άρθρο 32). Οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών δύνανται να εκμισθώνονται και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η υπηρεσία Leasing Βαρέων Φορτηγών μηχ/των έργου & τουριστικά λεωφορεία αφορά τους επαγγελματίες, εταιρίες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται για οχήματα άνω των 3,5 τόνων ή λεωφορεία άνω των 9 θέσεων.

Μέσω της λειτουργικής μίσθωσης δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορικές εταιρείες αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις να απολαμβάνουν αφενός τα πλεονεκτήματα του leasing και, αφετέρου, να ενισχύουν με έμμεσο τρόπο τις επιχειρηματικές τους δράσεις.

Η Kinsen είναι η μοναδική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας από μοτοσικλέτες έως και τα πλέον εξειδικευμένα φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα έργου τόσο για μεταφορικές όσο και για εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα

Συντήρηση

Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Πλήρης Ασφαλιστική Κάλυψη

Πακέτο πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης του οδηγού και του οχήματος σε όλη την Ελλάδα.

Οδική Βοήθεια

24ωρη οδική βοήθεια και φροντίδας ατυχήματος σε όλη την Ελλάδα.

    NEWSLETTER