Βιωσιμότητα

Οι συνεχόμενες αλλαγές που πραγματοποιούνται με φρενήρεις ρυθμούς, όπως είναι η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων υγείας – ασφάλειας (Covid–19) εμφανίζουν στο προσκήνιο την ανάγκη της δέσμευσης της εταιρείας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τα οποία αλληλοεπιδρά.

Χαρακτηριστικό είναι πως η πλειοψηφία των διαδικασιών της εταιρείας, διενεργούνται έχοντας ως επίκεντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεσμεύεται η επιχείρηση, να προστατεύει τόσο τους ανθρώπους της όσο και τους συνεργάτες της ακολουθώντας πιστά την εκάστοτε νομοθεσία σε όλα τα επίπεδα.

Ανάπτυξη βιώσιμης κοινωνίας

Για την επιχείρηση αποτελεί δέσμευση, η φροντίδα των ανθρώπων της, καθώς και η φροντίδα του περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με τη πράσινη ανάπτυξη, η KINSEN κινείται στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας βιώσιμης κοινωνίας φιλικής προς το περιβάλλον, προστατεύοντας κάθε μέρος που υπάρχει αλληλεπίδραση.

Πολιτική για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία

Δέσμευση των ανθρώπων της εταιρείας είναι να παρέχει, με αξιοπιστία υπηρεσίες αλλά και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μέρος του οράματος μας, χαρακτηρίζεται από την πολιτική της επιχείρησης, όπου λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία (ΥΑΕ).

Άξιο αναφοράς, είναι πως επιθυμούμε όλες οι διαδικασίες μας να είναι συνεχείς και με πλήρη κάλυψη των προσδοκιών, που δημιουργούμε στους πελάτες μας, καθώς και τις απαιτήσεις τους σε συνδυασμό με την ταύτιση όλων των απαιτούμενων νομοθετικών πλαισίων.

Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία

Η KINSEN για να πετύχει το όραμα της, δημιούργησε ένα σύστημα διαχείρισης της πολιτικής για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία (ΠΠΥΑ) το οποίο θα παρακολουθείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των εταιρειών διασφαλίζοντας τα μέσω των αντίστοιχων πιστοποιήσεων ISO (βλ. 9001 / 45001/ 14001) εξασφαλίζοντας παράλληλα όλου τους εμπλεκόμενους που ανήκουν στο κύκλο επιρροής της επιχείρησης.

Βάσει του επισυναπτόμενου εντύπου που έχει δημιουργηθεί ενημερώνονται όλοι οι συνεργάτες μας, καθώς πραγματοποιείται η αναθεώρηση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πολιτική για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία

Για την επιχείρηση αποτελεί δέσμευση, η φροντίδα των ανθρώπων της καθώς και η φροντίδα του περιβάλλοντος. Η αιχμή του δόρατος για τη δέσμευση της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι τα εμπορικά τμήματα της επιχείρησης όπου προωθούν τα επονομαζόμενα πράσινα οχήματα ( ηλεκτρικά – υβριδικά).

Σε συνδυασμό με τη πράσινη ανάπτυξη η επιχείρηση έχει δεσμευτεί να προσέχει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του κύκλου εργασιών της, με πυρήνα τους ανθρώπους της. Κάτωθι εμφανίζονται επιγραμματικά διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση τους ΣΔ.

 • Οργάνωση τμήματος υγείας και ασφάλειας
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • Διαδικασία προσδιορισμού, εκτίμησης και ελέγχου κινδύνου
 • Παρακολούθηση και μέτρηση απόδοσης
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • Εκπαίδευση εργαζομένων
 • Συμμετοχή και δέσμευση εργαζομένων
 • Διερεύνηση ατυχημάτων, ασθενειών και παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Εσωτερική επιθεώρηση ομάδας ΥΑΕ
 • Προσδιορισμός ευκαιριών στην ΥΑΕ
 • Προμήθειες υπηρεσιών και υλικών για θέματα ΥΑΕ